ビジョンとミッション

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng đầu, tiên phong trong ngành vải không dệt và thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm vải không dệt cốt lõi

Sứ mệnh:  - Ứng dụng công nghệ tiên tiến

                   - Quản trị hiện đại, tinh gọn, minh bạch

                   - Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo, cầu tiến

                   - Tiết giảm năng lượng, bảo vệ mội trường

                   - Sản phẩm thiết thực cho con người, xã hội và thân thiện với cộng đồng