مجال التطبيق

Phẫu thuật : quần áo, khẩu trang, mũ, rèm, ga giường...; quần áo bảo hộ, bao bọc giày...