Văn hoá doanh nghiệp

 Với sự tin tưởng tuyệt đối về giá trị của nguồn nhân lực, chúng tôi chú trọng việc đầu tư và phát triển con người là yếu tố hàng đầu. Bên cạnh đó, việc đảm bảo môi trường làm việc ổn định, tạo điều kiện để các nhân tố phát huy hết khả năng và giá trị năng lực cho tổ chức cũng là mối quan tâm hàng đầu của Ban điều hành. Chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón các thành viên mới gia nhập CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ GIA HƯNG YÊN. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của từng vị trí, các bạn hãy dành thời gian gửi hồ sơ ứng tuyển và đón lấy cơ hội đồng hành cùng chúng tôi.